Akıllı Telefonlar Beyni Değiştiriyor

0
2401

Gün içinde haberleri takip etmek, bilgi edinmek, online oyun oynamak, mesajlaşmak ve telefon konuşmaları için yanımızda ayırmadığımız telefon bağımlılığının beyne olumsuz etkilerinden daha önce bahsetmiştik. Telefon bağımlısı olan kişiler dikkatlerini başka işlere yönlendirmekte başarısız olurlar. Ancak etkisi sadece bununla sınırlı kalmıyor. Yeni yapılan araştırmalar telefon bağımlısı kişilerin beyin kimyasında da değişim olduğunu gösteriyor.

RSNA yıllık toplantısında sonuçları açıklanan çalışmalarda Korea University’deki araştırmacılar akıllı telefon ve internet bağımlılığı olan gençlerin beyinlerini gözlemleyebilmek için bir çeşit MRI türü olup beynin kimyasal kompozisyonunu ölçen “manyetik rezonans spektroskopi” (MRS) tekniğini uyguladı.

Araştırmaya 19 telefon ve internet bağımlısı ve 19 sağlıklı kontroller dahil oldu. Bağımlı gençlerin 12’si tedavi edilmek için 9 hafta boyunca “bilişsel davranışçı terapi” gördü.

Deneklerin internet bağımlılığının şiddetini tespit etmek için katılımcılara; internet ve akıllı telefon bağımlılıklarının günlük rutinler, sosyal hayat, verimlilik, uyku düzeni ve hisler üzerindeki etkisine odaklanan sorular soruldu. Hazırlanan testten yüksek skor yapmak bağımlılığın şiddetinin arttığını gösteriyordu. Yüksek skor yapanların depresyon, kaygı bozukluğu, uykusuzluk ve dürtüsellik gibi özelliklerinde de artış görülüyordu.

Akıllı telefon bağımlılığı beyindeki nörotransmitter oranını değiştirebilir

Araştırmacılar bağımlı gençlere terapiden önce ve sonra, ayrıca kontrol grubuna da bir kere olmak üzere MRS taraması uyguladı. Bu yöntemle beyin sinyallerini engelleyen ya da yavaşlatan GABA ve nöronların elektriksel olarak daha uyarılmış olmasını sağlayan Glx nörotransmitterlerinin seviyesi ölçüldü.

MRS sonuçları, terapiden önce bağımlı gençlerde anterior singulat korteksteki GABA/Glx oranının sağlıklı deneklerle karşılaştırıldığında anlamlı ölçüde yüksek olduğunu gösterdi. Yüksek miktardaki GABA, kaygı bozuklukları ve rehavet gibi çeşitli yan etkilere sahip olabilir.

Çalışmada elde edilen bulguların klinik etkileri ile ilgili ileri çalışmaların yapılması gerekse de araştırmacılar telefon ve internet bağımlısı bireylerdeki anterior singulat kıvrımındaki GABA artışının duygusal ve bilişsel nöral ağlarda düzenlenme ve bütünlük kaybıyla ilişkili olduğunu düşünüyor.

Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonların beyin kimyasında değişikliğe yol açabilmesi bağımlılıklar konusunda dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Ancak bu değişikliğin düzelme potansiyeli var. Bağımlı bireylerde bilişsel davranışçı terapi uygulandığında GABA/Glx oranının düştüğü hatta normalleşebildiği gözlemlendi.

Kaynak: Neuroscience News

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here