Yalnız Kalma İsteği Yaratıcılıkla İlgili Olabilir

0
2084

Yalnız kalmanın sağlık üzerinde pek çok olumsuz etkisinin olduğu sıkça vurgulansa da herkes ara sıra sosyallikten uzak kalıp dinlenmeyi ister.

Yeni yapılan bir çalışma, sosyal geri çekilmenin her türünün zararlı olmayabileceğini gösteriyor. Personality and Induvidual Differences’ta  yayımlanan çalışmada, sosyal geri çekilmenin bir türünün yaratıcılık yeteneğiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

295 katılımcının sosyal geri çekilmelerinin ardındaki sebebi belirttiği ve diğer sorularla katılımcıların yaratıcılık, kaygı bozukluğu hassasiyeti, depresyon belirtileri, saldırganlığı ve ödül/ceza sistemlerinin incelendiği çalışmada araştırmacılar, yalnız kalmanın etkilerinin sosyal geri çekilme isteğinin ardındaki sebebe bağlı olduğunu belirtiyor.

Toplumda yalnız kalmanın genellikle olumsuz yönleri vurgulanır. Bunun sebebinin yalnızlık fikrine gelişimsel açıdan yaklaşılması olduğu düşünülüyor. Çocukluk ve ergenlikte akranlarla birlikte olmanın, sosyal destek alma ve sosyal yeteneklerin gelişmesi gibi olumlu etkileşimler açısından önem taşıdığı düşünülüyor. Bu bakış açısı hakim olduğundan yalnızlık isteğine her şartta olumsuzmuş gibi yaklaşılıyor.

Ancak son yıllarda, gençlerdeki yalnızlığın yaratacağı etkileri tespit etmede yalnız kalma isteğinin sebebi de vurgulanıyor. Bazı kişilerin yalnızlığı, korku ya da kaygılardan kaynaklanmıyor. Bu kişiler; tek başına vakit geçirmeyi, okumayı ve çalışmayı seviyorlar. Utangaçlık ve çekingenlik sebepli sosyal geri çekilmeden farklı olarak negatif sonuçlarla karşılaşmıyorlar. Tam tersine, bu şekilde yalnız vakit geçiren kişilerin daha yaratıcı olduğu görülüyor.

Fakat utangaç ve çekingen kişiler yalnız kaldığında bu şekilde mutlu ve üretken vakit geçiremiyorlar. Bu nedenle yaratıcılık gibi özellikler gösteremiyorlar.

Kaynak: Neuroscience News

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here