Ağrı Kesiciler Duyguları ve Düşünceleri Köreltiyor mu?

1
1410

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre ibuprofen ve asetaminofen gibi ilaçlar insanların bilgiyi işleyişlerini, acı veren duyguları yaşama şekillerini ve uyarıcı görsellere karşı tepkilerini de etkiliyor. Makale yazarlarından Ratner ve arkadaşları, reçetesiz de satın alınabilen ağrı kesici ilaçların bireyleri etkilediğini iddia eden önceden yapılmış araştırmaları incelediler:

Duygusal açıdan acı veren deneyimlere gösterilen hassasiyet

Plasebo alan kontrol grubuyla kıyaslandıklarında; bir doz ibuprofen alan kadınlar, aldatıldıktan sonra olayla ilgili içinden geçenleri yazma gibi duygusal olarak acı veren deneyimlere karşı daha az üzüntü hissettiler. Erkeklerde ise tam tersi görüldü.

Başkalarının üzüntüleriyle ilgili empati kurma

Plasebo alanlarla kıyaslandığında, bir doz asetaminofen alanlar başkalarının fiziksel ya da duygusal acılarını daha az önemsediler ve daha az rahatsız oldular.

Bilgiyi işleme yeteneği: Plasebo alanlarla kıyaslandığında, bir doz asetaminofen alanlarda bir oyun esnasında verilen komutlara dayalı olarak daha fazla hata yapma eğilimi görüldü.

Sahip olunan bir şeyi terk etme konusunda rahatsızlık
Asetaminofen verilen bireylerde, plasebo alanlara göre sahip oldukları bir şeyi satmak için verdikleri fiyat daha düşüktü.

 

Yukarıda bahsedilen sonuçların yanı sıra pek çok bulgu bu tarz ilaçların bireylerin düşünebilme süreçlerinin olumsuz etkilendiğine dair önemli sinyaller veriyor. Ağrı kesiciler sadece fiziksel değil, beynin düşünme ve muhakeme etme  süreçlerini de etkileyerek bireylerin düşünme ve duyguları hissetme yeteneklerini de belli miktarda azaltıyor.

Acı verici olaylara karşı hassasiyetin azalması kişilerin psikolojileri açısından iyi bir şey gibi görünse de, bu yanlış algılanabilir ve ayrıca bu tip ilaçların bir de antidepresan sınıfından başka ilaçlarla birlikte kullanılmasının ne gibi sonuçlara yol açacağı konusu da başka bir araştırmanın konusu olmalıdır.

KAYNAK: Science News Line 

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here