Bakteri-Antibiyotik Mücadelesinde Son Gelişmeler

0
1115

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Enstitüsündeki araştırmacı ekip bakterilerin antibiyotiklere karşı nasıl direnç sağladıkları konusunda beklenmeyen sonuçlara vardılar. Birçok hastalığa neden olan E. Coli(Escherichia coli) bakterileri üzerinde yapılan söz konusu çalışma, önceden bildiklerimize önemli katkılarda bulunuyor.

Bakterilerin antibiyotiğe karşı nasıl bir mekanizma geliştirdiği anlaşılırken en çok DNA zincirlerinin incelenmesinden yararlanıldı. Profesör David Grainger’in de belirttiği gibi ekip olarak, çeşitli antibiyotiklere karşı direnç oluşturma özelliği olan bir gen üzerinde çalışıldı.

Bu genin görevi yıllardır bilinse de direnç özelliğini bakteriye nasıl kazandırdığı konusunda ayrıntılı bilgimiz yoktu. Araştırmanın en önemli özelliği önceki çalışmalarda görevi tam olarak anlaşılamamış bu gen ile mekanizmayı çözmekti.

Profesör Granger röportajında yapılan çalışmaların sonuçları hakkında şunları söyledi: “ Bakterinin kendini antibiyotiklere karşı korumasını sağlayan iki tane hiç beklenmeyen mekanizma bulduk. Bir tanesi bakteri DNA’sını florokinolon antibiyotiğinden korurken, diğer mekanizma ise doksisiklin maddesinin hücre içine alınmasını önlemekte.”

Çalışmanın kilit araştırmacısı Doktor Prateek Sharma da buldukları mekanizmaların birçok bakteride de bulunduğunu belirtirken, yaptıkları araştırmanın bakterilere karşı daha etkili ilaçların yapımına da fayda sağlayacağını düşünüyor.

Nature Communications dergisinde yayınlanan makalede parmak basılan bir başka husus ise bu çalışmaların gün geçtikçe ne kadar önem arz edeceği konusunda bizi bilgilendiriyor. Çünkü tarım, veterinerlik, hastalık tedavisi gibi birçok alanda kullanılan antibiyotiklerin bakteriler üzerine etkisi gün geçtikçe azalıyor. Bu yüzdendir ki, bakterilerin direnç mekanizmasını anlamamızı sağlayan bu çalışmalar da hem çok önemlidir hem de gün geçtikçe daha çok önem kazanacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here