Anadolu Türklerinin İlk Yazdığı Kitap Astronomi Kitabıdır

0
2649

Anadolu’da Türklerin telif ettiği ilk eser nedir? Bu soruya cevap verirken genelde çeşitli şiir kitapları zikredilir. Ancak bu sorunun cevabı bir astronomi kitabıdır. Evet, Türklerin Anadolu’da kaleme aldığı ilk eser bir bilimsel çalışmadır. Bugünkü bilgilerimize göre, Anadolu’da telif edilen ilk eser Malazgirt Zaferi’nden 30 sene sonra Danişmendoğulları’nın Kayseri Dizdarı olan İbnü’l Kemal İlyas b. Ahmed’in yazdığı “Keşfül – Akabe” adlı astronomi eseridir. Bu kitap, Anadolu Selçuklularının resmi dili olan Farsça yazılmıştır. İbnü’l Kemal İlyas b. Ahmed, eseri Danişmendoğlu Melik Ahmed Gazi’ye sunmuştur.
Anadolu Selçuklularının 250 yıllık iktidarı boyunca, Anadolu’da 230 eser telif edilmiştir. Bu eserler kronolojik olarak sıralandığı zaman Malazgirt Zaferi’nden sonra 150 yıl boyunca pozitif bilimler ve felsefe alanında çalışmalara önem verildiğini görüyoruz. Nitekim İbnü’l Kemal İlyas b. Ahmed “Keşfül – Akabe”de, Melik Ahmed Gazi’nin pozitif bilimler ve felsefeye ilgi duyduğunu, bu alanda çalışan ilim adamlarını himaye ettiğini yazmaktadır. Dolayısıyla bilim ve felsefe, Anadolu Türklerine yabancı değildir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here