Erken Yetişkinlikte Mutluluk Bunamaya Karşı Koruma Sağlayabilir

0
116

Depresif belirtiler bilişsel bozukluk riskini artırıyor!

Araştırmalar, zayıf kardiyovasküler sağlığın beyne giden kan akışına zarar verebileceğini ve bunama riskini artırabileceğini gösteriyor. UC San Francisco tarafından yürütülen yeni bir çalışma ise, zayıf zihinsel sağlığın da biliş üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini gösteriyor.

Araştırma, depresyon ile bunama arasında bağlantı kuran bir dizi kanıt ekliyor, ancak UCSF çalışması, erken yetişkinlikteki depresyonun 10 yıl sonra daha düşük bilişe ve yaşlılarda bilişsel düşüşe yol açabileceğini gösteriyor. 

Çalışma, 28 Eylül 2021’de Journal of Alzheimer’s Disease’de yayınlandı.

Araştırmacılar, yaşları 20 ila 89 arasında değişen yaklaşık 15.000 katılımcı için depresif belirtilerin ortalama eğirişini tahmin etmek için yenilikçi istatistiksel yöntemler kullandılar ve bunlar üç yaşam aşamasına ayrıldı: yaşlı, orta yaş ve genç yetişkinlik. Daha sonra tahmini depresif epizot eğrilerini uyguladılar ve yaklaşık 6.000 yaşlı katılımcıdan oluşan bir grupta, erken yetişkinlik döneminde yüksek depresif belirtileri olduğu tahmin edilenler için bilişsel bozulma olasılığının yüzde 73 ve ileri yaşlarda yüksek depresif belirtileri olduğu tahmin edilenler için yüzde 43 daha yüksek olduğunu buldular. 

Aşırı Stres Hormonları Yeni Anılar Oluşturma Kapasitesine Zarar Verebilir

UCSF Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Departmanı ve Weill Nörobilimler Enstitüsü’nden ilk yazar Willa Brenowitz, “Birkaç mekanizma, depresyonun demans riskini nasıl artırabileceğini açıklıyor” dedi. 

“Bunlar arasında, merkezi stres tepki sisteminin hiperaktivitesinin, stres hormonları glukokortikoidlerin üretimini artırarak, beynin yeni anıları oluşturmak, düzenlemek ve depolamak için gerekli olan kısmı olan hipokampusun zarar görmesine yol açması var.”

U Biçimli Grafik, Öngörülen Eğilimlere Güvenilirlik Katıyor

Yazarlar, varsayılan değerler kullanılırken, yaşam boyunca hiçbir boylamsal çalışmanın tamamlanmadığını belirtti. “Zorunlu depresif belirti eğrileri, diğer araştırmalardaki yaşa bağlı eğilimlere benzer şekilde, U şeklinde bir eğriye uyuyor” diye eklediler.

Katılımcılar, bir önceki haftanın semptomlarını değerlendiren, 10 maddelik anket olan CESD-10 adlı bir araç kullanılarak depresyon açısından tarandı. Genç yetişkinlerin yüzde 13’ünde, orta yaştaki yetişkinlerin yüzde 26’sında ve daha yaşlı katılımcıların yüzde 34’ünde orta veya yüksek depresif belirtiler bulundu.

UCSF Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanına da bağlı olan Brenowitz, “Genel olarak, depresif semptomlar ne kadar büyük olursa, bilişin o kadar düşük olduğunu ve düşüş oranlarının o kadar hızlı olduğunu bulduk” dedi. “Erken erişkinlik döneminde orta veya yüksek depresif semptomlara sahip olduğu tahmin edilen yaşlı yetişkinlerin, 10 yıl boyunca bilişte bir düşüş yaşadığı bulundu.”

UCSF Psikiyatri ve Davranış Bilimleri ve Epidemiyoloji ve Biyoistatistik bölümlerinden kıdemli yazar Kristine Yaffe, nüfusun yüzde 20’sine kadar yaşamları boyunca depresyondan mustarip olduğu için, bilişsel yaşlanmadaki rolünü tanımak önemlidir. “Bu bulguları doğrulamak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç duyulacak, ancak bu arada birçok nedenden dolayı depresyonu taramalı ve tedavi etmeliyiz.”

UCSF Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanına da bağlı olan Brenowitz, “Genel olarak, depresif semptomlar ne kadar büyük olursa, bilişin o kadar düşük olduğunu ve düşüş oranlarının o kadar hızlı olduğunu bulduk” dedi. “Erken erişkinlik döneminde orta veya yüksek depresif semptomlara sahip olduğu tahmin edilen yaşlı yetişkinlerin, 10 yıl boyunca bilişte bir düşüş yaşadığı bulundu.”

UCSF Psikiyatri ve Davranış Bilimleri ve Epidemiyoloji ve Biyoistatistik bölümlerinden kıdemli yazar Kristine Yaffe, “nüfusun yaklaşık yüzde yirmisi kadarı yaşamları boyunca depresyondan mustarip olduğu için, bilişsel yaşlanmadaki rolünü tanımak önemlidir.” dedi.  “Bu bulguları doğrulamak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç duyulacak, ancak bu arada birçok nedenden dolayı depresyonu taramalı ve tedavi etmeye devam etmeliyiz.”

Kaynak: Willa D. Brenowitz, Adina Zeki Al Hazzouri, Eric Vittinghoff, Sherita H. Golden, Annette L. Fitzpatrick, Kristine Yaffe. Depressive Symptoms Imputed Across the Life Course Are Associated with Cognitive Impairment and Cognitive DeclineJournal of Alzheimer’s Disease, 2021; 1 DOI: 10.3233/JAD-210588

Orijinal makale: Science Daily

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here