İklim Değişikliğini Daha İyi Anlamak İçin Arkeoloji Kullanılabilir Mi?

0
200

Farklı kültürlerden ve farklı gelişmişlik seviyelerinden insanlar, tarih boyunca yaşadıkları çevrede kademeli olarak meydana gelen ısınmaya adapte olmanın yollarını buldular ve bunda çeşitli ölçülerde başarı elde ettiler. Peki, şimdi iklim değişikliği hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşiyorken, geçmiş geleceğe bilgi sağlayabilir mi?

Kanada, ABD ve Fransa’dan olan antropologlar, coğrafyacılar ve yerbilimcilerden oluşan ve liderliğini Montreal Üniversitesi’nde görevli antropolog Ariane Burke’ün yaptığı uluslararası bir ekip, bu soruya “evet” diye cevap veriyor. 

Proceedings of the National Academy of Sciences’de yayınlanan çalışmada, araştırmacılar “iklim değişikliğinin arkeolojisi” adı verilen yeni ve gelişmekte olan bir disiplin lehinde deliller gösteriyorlar. 

Bu, insanların geçmişteki iklim değişikliği olayları sırasında (10,000 yılı aşkın bir süre önce son buzul çağının ardından gelen ısınma gibi) çevreleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını incelemek için arkeolojik kazı verilerini ve paleoiklim kayıtlarını kullanan disiplinlerarası bir bilim. 

İncelemeler İklim Uzmanlarının İklim Değişikliğinin Gelecekteki Olası Sonuçlarını Modellemelerine Yardımcı Olabilir

Araştırmacıların belirlemeyi umdukları şey, insanların hayatta kalmak için toplumlarını yeniden organize etmelerine yol açan iklim tarihindeki taşma noktaları.  

Burke, “İklim değişikliğinin arkeolojisi çevresel şartlar üzerindeki incelemeleri ve arkeolojik bilgileri birleştiriyor. Bu yaklaşım, bizim geçmişte insanların karşılaştıkları çeşitli zorlukları, onların bu zorluklara göğüs germek için kullandıkları farklı stratejileri ve sonuç olarak da bunda başarılı olup olmadıklarını belirlememize olanak tanıyor,” diyor. 

Burke’e göre, örneğin 14,700 ve 12,700 yıl öncesi arasında meydana gelen hızlı ısınmayı ve arkeolojik kayıtlarda açıklandığı gibi insanların bu durumla nasıl baş ettiklerini incelemek, iklim uzmanlarının iklim değişikliğinin gelecekteki olası sonuçlarını modellemelerine yardımcı olabilir.  

Araştırmacılar farklı kesimlerden olan insanların tarih boyunca iklimlerinin ısınmasına adapte olmanın çeşitli yollarını bulduklarını ve bunların şu ana bilgi sağlayabileceğini ve gelecek için hazırlanmaya da yardım edebileceğini söylüyorlar. 

Orijinal makale: Phys.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here