Protonların Antimaddeleri Sanılandan Daha Orantısız

0
207

Yapılan yeni bir ölçüm, protonun içinde bulunan iki tür antiparçacık arasındaki dengesizliğin önceden sanılandan daha büyük olduğunu gösteriyor.


Protonlar üç kuarktan oluşuyor: iki “yukarı” kuark ve bir “aşağı” kuark. Ama protonlar aynı zamanda antikuarkları da içeriyorlar. 1990’lı yıllarda yapılan ölçümler, aşağı antikuarkarın sayısının yukarı antikuarkların sayısından fazla olduğunu ortaya koymuştu.


Şimdi Nature’da yayınlanan bir çalışmaya göre, bu orantısızlık kuark momentum alanında da devam ediyor.


Aşağı Antikuarklar Yukarı Antikuarklardan Yaklaşık Yüzde 50 Oranında Daha Yaygın


Normalde, her antikuark protonun toplam momentumunun sadece küçük bir parçasını taşıyor. Ama bazen, bir tek antikuark momentumun büyük bir
bölümünü toplayabiliyor. Daha önceden yapılan ölçümler, momentumun
büyükçe parçalarına sahip yukarı ve aşağı antikuarkların sayılarının benzer olabileceğini göstermişti. Ama yapılan yeni testler bu fikirle çelişiyor.


Araştırmacılar yaptıkları çalışmada, protonun toplam momentumunun
neredeyse yarısını bir tek antikuark taşıdığında bile, aşağı antikuarkların yukarı antikuarklardan yaklaşık yüzde 50 oranında daha yaygın olduğunu buldular.


Bu ölçümler Cenevre’de bulunan CERN’de yer alan Büyük Hadron
Çarpıştırıcısındaki çalışmalar için önem taşıyor. Bu çarpışmaları tam olarak
anlamak için, fizikçilerin protonun bileşenlerinin hesabını ayrıntılı olarak bilmesi gerekiyor.

Orijinal makale: Science News

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here