Yaratıcılık ve Uyku Düzeni Arasındaki İlişki

0
1522

İkinci bir Picasso olmayı hiç hayal ettiniz mi? Haifa Üniversitesi’nde görsel sanatlar ve sosyal bilimler öğrencilerini karşılaştıran yeni bir çalışma, görsel yaratıcılığı olan öğrencilerin uykularının daha düşük kaliteli olduğunu ortaya koydu. Çalışmanın yazarlarından doktora öğrencisi Neta Ram-Vlasov , görsel yaratıcılığı olan kişilerin, gün içerisinde zorluklara yol açan uyku bozukluklarının olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Ram-Vlasov konuyla ilgili olarak şunları söyledi:“Görsel yaratıcılığı olan bireylerin, sözel yaratıcılığa sahip bireylere oranla daha uzun süre uyuduklarını, daha geç saatte uyumaya gittiklerini ve daha geç uyandıklarını tespit ettik. Başka bir deyişle iki farklı yaratıcılık, farklı uyku şekilleriyle ilişkilendirildi. Bu farklılık, görsel yaratıcılığın sözel yaratıcılıktan farklı bir işleyiş ve ifade şeklinin olduğu ve farklı psikobiyolojik mekanizmaları içerdiği hipotezini güçlendiriyor. “

Uykunun Etkisi

Konunun önde gelen görüşlerinden biri, yaratıcılığı dört temel özelliğe göre tanımlıyor: akıcılık – geniş bir fikir yelpazesi üretme yeteneği; esneklik – bu geniş fikir yelpazesini üretmek için farklı düşünce kalıpları arasında kolayca geçiş yapma yeteneği; özgünlük – fikirlerin çevredeki fikirlere göre eşsizlik kalitesi; ve detaylandırma – her fikri ayrı ayrı geliştirme yeteneği.

Mevcut çalışma, Haifa Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden Prof. Tamar Shochat, Yaratıcı Sanat Terapileri Enstitüsü’nden doktora öğrencisi Neta Ram-Vlasov, Assuta Tıp Merkezi Uyku Enstitüsü’nden Amit Green ve Yezreel Valley College Psikoloji Bölümü’nden Prof. Orna  Tzischinsky tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, iki tür yaratıcılığın – görsel ve sözel – uykunun devam süresi ve zamanlaması (uykuya dalma ve uyanma zamanı) gibi nesnel yönleri ile uyku kalitesi gibi öznel yönlerini nasıl etkilediğini anlamaya çalışmışlardır.

Yedi akademik kurumdan 30 lisans öğrencisi çalışmaya katılmış, bunların yarısı sadece görsel sanatlarda, diğer yarısı ise sadece sosyal bilimler alanında uzmanlaşmıştır. Çalışma sırasında, katılımcıların bir gecelik elektrofizyolojik uyku kayıtları alındı. Katılımcılar, bileklerine bir aktivite monitörü (uykuyı objektif olarak ölçen bir cihaz) taktılar ve uyku modeli ile uyku kalitesini ölçmek için bir uyku izleme günlüğü ve uyku alışkanlıkları üzerine bir anket tamamladılar. Ayrıca katılımcılara görsel ve sözel yaratıcılık testleri de uygulandı.

Farklı Yetenekler Faklı Uyku Düzenleri

Bulgular, görsel yaratıcılık düzeyi ne kadar yüksekse, uykunun kalitesinin de o kadar düştüğünü göstermektedir. Bu durum, uyku bozuklukları ve gündüzleri verimin düşmesi şeklinde kendini göstermiştir. Araştırmacılar ayrıca, sözel yaratıcılık düzeyi ne kadar yüksekse, katılımcıların o kadar çok uyuduklarını, uyumaya daha geç gittiklerini ve daha geç uyandıklarını tespit ettiler. Görsel sanatlar öğrencilerinin ve sosyal bilimler öğrencilerinin uyku şekilleri arasında yapılan bir karşılaştırma, görsel sanatlar öğrencilerinin daha fazla uyuduğunu, ancak bu durumun hiçbir şekilde kaliteli uykuyu garanti etmediğini ortaya koydu. sosyal bilimler öğrencilerine kıyasla, görsel sanatlar öğrencileri uykularını daha düşük kaliteli olarak değerlendirdiler ve bu nedenle daha fazla uyku bozukluğu ve gündüzleri verimsizlik yaşadıklarını rapor ettiler. Araştırmacılar, bu iki tür yaratıcılık ve uyku düzeni arasındaki bağlantılar için muhtemel açıklamaların olabileceğini ifade ediyorlar. Daha sonraki çalışmalar, yaratıcılığın uykuyu etkileyip etkilemediğini belirlemeye yardımcı olabilir.

Uzmanlar konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada “Görsel yaratıcılığın ‘fazlasının’ bireyi daha duyarlı hale getirmesi ve bu durumun uyku bozukluklarına yol açması mümkündür. Öte yandan, uzun süreli uykunun sözel yaratıcılığa sahip bireyler için üretkenliği destekleyen süreçleri kolaylaştırdığı muhtemeldir. Her halükarda bu bulgular, yaratıcılığın tek tip bir kavram olmadığı gerçeğinin bir kanıtıdır. Görsel yaratıcılık sözel yaratıcılığa göre beynin farklı mekanizmaları tarafından yönetiliyor” ifadelerini kullandılar.

Kaynak: Science Daily

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here