Babalar, 250.000 yıldır annelerden daha yaşlı

0
420

Bilim adamları, insan evrimi tarihi boyunca erkeklerin ve kadınların ürediği ortalama yaşları belirlemenin yeni bir yolunu keşfettiler.

Modern insanlarda DNA mutasyonlarını inceleyerek, zamanda 250.000 yıl geriye bakmalarına izin veren bir pencere keşfettiler.

Indiana Üniversitesi Bloomington’da bir genom bilimcisi olan Matthew Hahn, “Modern insanlar üzerindeki araştırmamız sayesinde, insanların çocuklarına bıraktıkları DNA mutasyonlarının türlerinden çocuk sahibi olma yaşını tahmin edebileceğimizi fark ettik” diyor.

“Daha sonra atalarımızın hangi yaşta ürediğini belirlemek için bu modeli insan atalarımıza uyguladık.”

Son 250.000 yılda, insanların ortalama çocuk sahibi olma yaşının 26,9 olduğunu buldular. (Bağlam açısından, 300.000 yıl önce, kabaca türümüzün ilk ortaya çıktığı dönemdir.)

Araştırmaya göre, ortalama bir Homo sapiens babası her zaman ortalama bir Homo sapiens annesinden daha yaşlıydı; erkekler 30,7 yaşında, kadınlar ise 23,2 yaşında ebeveyn oluyor.

Ancak araştırmacılar, yaş farkının son 5.000 yılda azaldığını ve çalışmanın en son tahminlerinin, kadınların ebeveyn olduklarında ortalama yaşının artık 28 olduğunu gösterdiğini de ekliyor. Bu eğilimin büyük ölçüde, ileri yaşlarda çocuk sahibi olan kadınlar tarafından yönlendirildiği görülüyor.

Bununla birlikte, anne yaşındaki son zamanlardaki artışın yanı sıra, çalışma, türümüzün varlığı boyunca yeni ebeveynlerin ortalama yaşlarında dikkate değer bir tutarlılık buldu. Ekip, zaman içinde dalgalanmasına rağmen, tarih öncesinden beri istikrarlı bir şekilde artmadığını bildirdi.

Ortalama gebe kalma yaşı yaklaşık 10.000 yıl önce düşmüş gibi görünüyor ve bu kabaca tarımın ortaya çıkışı ve uygarlığın şafağına denk geleceğinden, araştırmacılar bunun o dönemdeki hızlı nüfus artışıyla ilgili olabileceğini söylüyorlar.

Kayıtlı tarih, en iyi ihtimalle yalnızca birkaç bin yıl öncesine gider ve bunun gibi geniş, nüfus düzeyindeki bilgileri yalnızca arkeolojik kanıtlardan toplamak zordur.

Yeni çalışma, de novo mutasyonlar – aile ağacından miras alınmak yerine kendiliğinden ortaya çıkan, bir aile üyesinde ortaya çıkan DNA değişiklikleri – hakkındaki keşfi ele alıyor.

Araştırmacılar, bu yeni genetik değişiklikleri ve yaşı bilinen ebeveynleri içeren başka bir proje üzerinde çalışırken ilginç bir model fark ettiler. Binlerce çocuktan elde edilen verilere dayanarak, çocuklarına geçmeden önce ebeveynlerde oluşan yeni mutasyonların modeli ve sayısı, her ebeveynin gebe kaldığı yaşa bağlıdır.

Bu, araştırmacıların 250.000 yıl boyunca ayrı erkek ve dişi nesil zamanlarını tahmin etmelerini sağladı.

Çalışmanın ortak yazarı ve Indiana Üniversitesi filogenetikçisi Richard Wang, “Geçmişten gelen bu mutasyonlar her nesilde birikiyor ve bugün insanlarda var oluyor” diyor.

“Artık bu mutasyonları belirleyebilir, erkek ve kadın ebeveynler arasında nasıl farklılık gösterdiklerini ve ebeveyn yaşının bir fonksiyonu olarak nasıl değiştiklerini görebiliriz.”

Araştırmacılar önceki araştırmaların zaman içinde nesil uzunluğunu tahmin etmek için genetik ipuçlarını da kullandığını, ancak tipik olarak modern DNA ile cinsiyetler arasında ve son 40.000 ila 45.000 yıl boyunca ortalaması alınan eski örnekler arasındaki karşılaştırmalara dayandığını belirtiyor.

Wang, “İnsanlık tarihinin öyküsü, çeşitli kaynaklardan derlenmiştir: yazılı kayıtlar, arkeolojik bulgular, fosiller, vb.” diyor.

“Genomlarımız, her bir hücremizde bulunan DNA, insanın evrim tarihinin bir tür el yazmasını sunuyor.

“Genetik analizimizden elde edilen bulgular, diğer kaynaklardan bildiğimiz bazı şeyleri doğruluyor, ancak aynı zamanda eski insanların demografisi hakkında daha zengin bir anlayış sunuyor.”

Kaynak: Science Alert

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here