D vitamini almak demansı önlemeye yardımcı olabilir

0
367

Kanada’daki Calgary Üniversitesi Hotchkiss Beyin Enstitüsü ve Birleşik Krallık’taki Exeter Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ABD Ulusal Alzheimer Koordinasyon Merkezi’nin ortalama yaşı 71 olan 12.388’den fazla katılımcıda D vitamini takviyesi ile demans arasındaki ilişkiyi araştırdılar.. Grubun yüzde 37’si (4.637) D vitamini takviyesi aldı.

Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring’de yayınlanan çalışmada ekip, D vitamini almanın daha uzun süre bunama olmadan yaşamakla ilişkili olduğunu ve ayrıca takviye alan grupta yüzde 40 daha az bunama teşhisi konduğunu buldu.

Tüm örneklem genelinde, 2.696 katılımcı on yıl içinde bunamaya ilerledi; bunlardan 2.017’si (%75) demans tanısından önceki tüm ziyaretler boyunca D vitaminine hiç maruz kalmamıştı ve 679’u (%25) başlangıç seviyesinde D vitaminine maruz kalmıştı.

Calgary Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi’nden araştırmaya öncülük eden Profesör Zahinoor Ismail, “D vitamininin beyinde demansı azaltmak için bazı etkileri olduğunu biliyoruz, ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalar çelişkili sonuçlar verdi. Bulgularımız, özellikle D vitamini takviyesi için hedeflenebilecek gruplar hakkında önemli bilgiler veriyor. Genel olarak, erken takviyenin bilişsel gerileme başlamadan önce özellikle yararlı olabileceğini öne süren kanıtlar bulduk.”

D vitamini tüm gruplarda etkiliyken, ekip etkilerin kadınlarda erkeklere göre önemli ölçüde daha fazla olduğunu buldu. Benzer şekilde, normal bilişe sahip kişilerde etkiler, daha yüksek bunama riskiyle bağlantılı olan bilişte hafif bilişsel bozulma değişiklikleri bildirenlere kıyasla daha fazlaydı.

D vitamininin etkileri, Alzheimer demansı için daha yüksek bir risk oluşturduğu bilinen APOEe4 genini taşımayan kişilerde, taşıyıcı olmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha fazlaydı. Yazarlar, APOEe4 genini taşıyan kişilerin D vitaminini bağırsaklarından daha iyi emdiklerini ve bunun da D vitamini takviyesi etkisini azaltabileceğini öne sürüyorlar. Bununla birlikte, bu hipotezi test etmek için hiçbir kan seviyesi alınmadı.

Önceki araştırmalar, düşük D vitamini düzeylerinin daha yüksek bunama riskiyle bağlantılı olduğunu bulmuştu. D vitamini, birikimi Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliklerinden biri olan beyindeki amiloidin temizlenmesinde rol oynar. Çalışmalar ayrıca D vitamininin beyni, bunama gelişiminde yer alan başka bir protein olan tau birikmesine karşı korumaya yardımcı olabileceğini bulmuştur.

Exeter Üniversitesi’nden ortak yazar Dr Byron Creese şunları söyledi “Demansı önlemek ve hatta başlangıcını geciktirmek, etkilenen insan sayısının artması göz önüne alındığında hayati önem taşıyor. Bu çalışmada D vitamini ile bağlantı, D vitamini takviyeleri almanın, bunamanın önlenmesinde veya geciktirilmesinde faydalıdır, ancak bunun gerçekten böyle olup olmadığını doğrulamak için klinik deneylere ihtiyacımız var. Exeter Üniversitesi’nde devam eden VitaMIND çalışması, katılımcıları D vitamini veya plasebo almaları için rastgele atayarak ve zaman içinde hafıza ve düşünme testlerindeki değişiklikleri inceleyerek bu konuyu daha da araştırıyor.

Kaynak: Science Daily

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here