Menopoz Yaşı Hafızayı Etkiliyor mu?

0
581

İngiltere’deki College London Üniversitesi’nden  öğretim üyesi Diana Kuh, “Bu çalışma, yaşam boyu devam eden hormonal süreçlerin, sadece menopoz sırasında kısa süreli dalgalanmalar değil, hafıza becerileri ile de ilişkili olabileceğini ileri sürüyor” diyor.

Çalışmada, Mart 1946’dan itibaren doğan ve Büyük Britanya Ulusal Sağlık Araştırmaları Merkezi tarafından takip edilen 1.315 kadın yer almıştır. Tüm kadınlara 43, 53 yaşlarında, 60 ile 64 yaşları arasında ve 69 yaşlarında sözel hafıza becerileri ve bilişsel işlem hızı testleri uygulanmıştır. Araştırmacılar, doğal ya da yumurtalıkların alınmasından dolayı menopoza girilen yaş, hormon tedavisi alıp almadıkları, düşünme ve hafıza becerilerini etkileyebilecek diğer faktörler, çocukluktaki bilişsel yetenek, eğitim düzeyi, sigara kullanımı ve meslek türleri hakkında bilgi topladılar.

Son adet döneminin yaşı olarak tanımlanan menopoz, doğal menopoz yaşayan kadınlar için ortalama olarak 51 yaş ve üzerinde görülmüştür.

Sözel hafıza testi için, katılımcılardan 15 maddelik bir kelime listesini en fazla 45 puanla üç kez hatırlamaları istenmiştir. 43 yaşındaki katılımcıların ortalama 25.8 kelimeyi hatırlamışlardır. 69 yaşındakiler ise, ortalama 23,3 kelime hatırladılar. Çalışma, doğal nedenlerle menopoz geçiren 846 kadından, daha sonra menopoz geçiren kadınların sözel bellek puanlarının daha yüksek olduğunu ve yılda 0.17 fazla kelimeyi hatırladıklarını tespit etti. Araştırmacılar hafızayı etkileyebilecek diğer faktörleri de göz önünde bulundurduklarında, aradaki farkın yılda 0,09 fazla kelime olduğu belirlendi.

Kuh, “Menopozun başlangıcında 10 yıllık bir fark için sözel bellek puanlarındaki fark küçüktü; sadece bir ek kelime hatırlıyordu, ancak bu durumun yıllar sonra daha az bir bunama riskine dönüşmesi mümkündür. Durumun böyle olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma ve takip gerekiyor.” dedi.

Kuh, menopoz yaşı ve hafıza skorları arasındaki ilişkinin hormon tedavisinden etkilenmediğini belirtti.

Ameliyat nedeniyle menopoz geçiren 313 kadın için, araştırmacılar hafızalarını etkileyebilecek diğer faktörleri de göz önüne aldıklarında, ameliyat sırasındaki yaş ile hafıza puanları arasındaki ilişki artık mevcut değildi.

Kadınların bilgiyi ne kadar hızlı işleyebildiğini ölçen testte ise menopoz yaşı ile test puanları arasında ilişki yoktu.

Kuh, “Bu fark, bellek oluşumunu ve depolanmasını sağlamlaştırmaya yardımcı olan beyin kaynaklı nörotrofik faktörleri kodlayan geni düzenleyen östrojen reseptörün rolüne bağlı olabilir.” Dedi.

Kaynak: Science Daily

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here