Merkür geri mi gidiyormuş!

Astrologlar, Merkür gerilemesinin gerçekleştiği durumlarda anlaşma yapılmamasını ve seyahat edilmemesini tavsiye ediyor, elektronik eşyaların bozulması konusunda insanları uyarıyorlar. Peki bu uyarılar ne kadar ciddiye alınmalı? Bayramda seyahat etmekten kaçınmak için bir gerekçe var mıdır? İşte Merkür gerçeği...

0
3799

Astrologlar gökyüzündeki fenomenlerin hayatımızı etkilediğine inanırlar. Bu fenomenlerden biri de astronomide Merkür gerilemesi olarak bilinen olgudur. Astrologlar, Merkür gerilemesi yaşandığı dönemde seyahat edilmemesini, iş anlaşması yapılmamasını tavsiye ederken, insanları yeni arkadaşlıklar kurmamaları hatta yeni bir sevgili edinmemeleri konusunda uyarıyorlar.

Bu dönemlerde özellikle iletişim ve ulaşımdan uzak durulması gerektiği, modern iletişim araçlarının zarar görebileceği ifade edilir. Bu yıl Merkür gerilemelerinden birinin 12 Ağustos-5 Eylül arasına denk gelmesi, yani bayram tatilini kapsaması, özellikle kazaların artacağı gerekçesi ile ulaşımdan uzak durulması gerektiği uyarısı, astrolojiye önem veren çevrelerde paniğe neden oldu.

MERKÜR GERİLEMESİ NEDİR?

Gezegen kelimesi, gezgin anlamına gelen “gezeğen” kelimesinden türetilmiştir. Gezegenlere bu ismin verilmesinin sebebi gezegenlerin görünürde gök kürede hareketsiz duran yıldızlara göre bağımsız hareket etmeleridir. Antik çağlarda insanlar, bu hareketler sayesinde gezegenleri yıldızlardan ayırmayı başarmışlardı.

Eğer gezegenlerin gökyüzündeki hareketini izlerseniz, bunların genellikle doğudan batıya doğru hareket ettiğini görürsünüz. Ancak zaman zaman gezegenler yön değiştirip, batıdan doğuya doğru hareket ederler. Bu hareket retro ya da gerileme hareketi olarak bilinir. Bu hareket sırasında gezegenler gökyüzünde S ya da O harfine benzeyen şekiller oluştururlar. Merkür gezegeni de yılda üç-dört kere bu hareketi yapar.

 

‘GERİLEME HAREKETİ’ BİR İLLÜZYON

Gezegenlerin gerileme hareketi aslında Dünya’nın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafında farklı hızda hareket etmelerinden kaynaklanan bir illüzyondur. Bir otomobili solladığınız zaman ona bakarsanız, araç arkaya doğru gidiyormuş gibi görünür. İşte gezegenlerin gerileme hareketi de böyledir.

Dünya’nın merkezde hareketsiz durduğunu düşünen antik astronom ve astrologlar gerileme hareketlerinin gerçek olduğuna inanırlardı. Oysaki bugün biz gezegenlerin Güneş etrafında hep aynı yönde döndüklerini biliyoruz. Merkür gerilemesi dahil, gezegenlerin gerileme hareketleri sırasında bu gezegenlerin gerçek hareketlerinde hiçbir değişiklik olmaz. Astrolojinin bu fenomenlere özel önem vermesi, Kopernik öncesinde geliştirilmiş olmasına dayanmaktadır.

İLETİŞİMİ ETKİLER Mİ?

Peki Merkür’ün gerileme hareketinin seyahati ve iletişimi etkileyeceği inancı neye dayanır? Merkür, Roma mitoloji ve antik dininde ekonomik kazancın, ticaretin, gezginlerin, iletişimin, konuşma sanatının, şansın koruyucusu haberci tanrıdır. Merkür’ün gerileme hareketi sırasında, bu koruyucu vazifesini aksattığı, uyku haline geçtiği ve söz konusu alanlardaki yönetimini yapamadığına inanılır. Dolayısıyla ticari anlaşmalar, iletişim ve gezginler koruyucusuz kalacakları için gezi, iletişim ve ticaretten kaçınılması gerektiği düşünülür. Her ne kadar artık böyle bir tanrının varlığına inanan olmasa da astrologlar bu tanrının sözde vazifelerini gezegene yüklemektedirler.

Bu bilgiler ışığında söz konusu iddianın ne kadar saçma olduğu ortadadır.

Birincisi, Merkür gezegeninde gerileme hareketi sırasında Dünya’yı fark edilir bir şekilde etkileyebilecek hiçbir değişiklik olmaz. Söz konusu hareket illüzyondur, Merkür gerçekte aynı yönde hareket etmeye devam eder. Bazıları bu durumu Merkür’ün yer çekimi ya da manyetik alanının Dünya’ya etkisine bağlamaya çalışır. Ancak söz konusu zamanda, Merkür’ün Dünya üstündeki ne yer çekimi ne de manyetik alan etkisi göz önüne alınacak oranda artmaz. Dahası bu fiziksel büyüklükler dahil, hiçbir fiziksel olgu astrologların iddia ettiği şekilde finansal anlaşmaları ya da yolculuğunuzu etkileyemez.

Merkür gezegeninin hareketleri ticari anlaşmaları, kullandığınız bilgisayarları, ya da gün batımlarında romantik görünmesi dışında sevgilinizle ilişkinizi etkileyemez.

İkincisi, söz konusu inanç, artık terk edilmiş mitolojik iddialara dayanmaktadır. Merkür ne kadar etkileyici olsa da sıradan bir gezegendir ve finans ile iletişime hükmedecek, gezginleri koruyacak güçlere sahip değildir, tanrı hiç değildir.
Sonuç olarak bayram tatilinde seyahat etmeniz ya da finansal anlaşma yapmanıza engel teşkil edecek astronomik bir olgu mevcut değildir. Başarısız anlaşmaların, ilişkilerin ya da bozulan bilgisayarların suçunu Merkür gezegenine atmak, hayatınızı onun hareketine göre planlamak bilimsel anlamda cehalettir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here