Politik Görüşlerinizin Neye Göre Oluştuğunu Hiç Merak Ettiniz Mi?

0
1068

Dartmouth College tarafından yapılan bir araştırmaya göre, temel bir insan ihtiyacı olan başkalarıyla iyi geçinmek, aşırı uçlardaki politik görüşleri savunan gruplaşmaların oluşmasına yol açıyor. Royal Society Open Science’da yayınlanan araştırmanın sonuçları, insanların fikirlerini oluşturup şekillendirirken genellikle asıl önem taşıyan bilgileri göz ardı ettiğini ve bunun da yandaşlığa ve ayrışmalara sebebiyet verdiğini gösteriyor.

Araştırma toplumsal ve siyasi grupların oluşumunu üç faktörün güdülediğini söylüyor: daha kuvvetli fikirlere sahip olunması için var olan sosyal baskı, kişinin fikirlerinin çevresindeki insanların fikirleriyle olan ilişkisi ve sosyal bağlantılara sahip olmanın sağladığı faydalar. 

Araştırmanın odaklandığı önemli konulardan birisi de, insanların görüşlerini ve bağlantılarını, çevrelerindeki insanların görüşleriyle farklılığa düşmekten kaçınacak şekilde seçmeleri. Benzer şekilde düşünen insanlardan oluşan gruplara katılmak sayesinde, kişiler aynı zamanda kendi görüşlerine uymayan fikirleri göz önüne almanın yarattığı psikolojik stresin ya da “bilişsel çelişkinin” de önüne geçiyor.

Araştırmacılardan Tucker Evans, insanların sosyal eğilimlerinin politik görüşlerinin temelini oluşturduğunu ve neticede güçlü ilişkilerin somut delillerden daha değerli olabildiğini söylüyor.

Araştırmada Matematiksel Bir Model Kullanıldı

Araştırmaları için, ekip insanların bilgileri ve belirli politik görüşlere riayet etmek için hissettikleri sosyal baskıları nasıl karşıladıklarını değerlendiren matematiksel bir model geliştirdi. Bu model, araştırmacıların ayrışmaların ve anlaşmazlıkların nasıl oluştuğunu ve bunun giderek nasıl şiddetli bir yandaşlığa ve kuvvetli bir kutuplaşmaya dönüştüğünü anlamalarına yardımcı oldu.

Araştırmacılar bazı ülkelerdeki insanların toplumsal grupları içerisinde anlaşmazlıkları en aza indirgemek ve birlik oluşturmak üzere hareket ettiğini ancak bunun ulusal düzeyde tam bir ayrışmaya sebebiyet verebildiğini söylüyorlar. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamanın, insanların herkesin ortak yararına daha faydalı olacak şekilde davranmasının yolunu açabileceğinin de altını çiziyorlar.

Ekip, gelecekte fikirler oluşturulurken belirli görüşlerin doğruluğunun nasıl devreye girdiğini ve delillerin hangi noktada önemli olmaya başladığını inceleyecek.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here