Temizlik Ürünleri Çocukları Şişmanlatıyor

0
611

CMAJ’de yayınlanan ve Kanadalı araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre, evde kullanılan temizlik ürünleri çocukların bağırsak mikrobiyotalarını değiştirerek onları kilolu hale getiriyor olabilir.

Yapılan çalışmada, 3-4 aylık olan 757 bebeğin bağırsak florası incelendi. Ardından evlerde kullanılan dezenfektan, deterjan ve çevre dostu ürünlere ne oranda maruz kaldıkları göz önünde bulundurularak, bu çocukların 1 ve 3 yaşlarındayken ulaştıkları kilolar analiz edildi.  

Araştırmacılar Kanada’da sağlıklı bebek gelişimi konusunda yürütülmekte olan uzun vadeli CHILD çalışmasında elde edilen bebek dışkılarındaki mikrop verilerini gözden geçirdiler ve çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü’nün vücut kitle indeksi hesaplamalarını kullandılar. 

Özellikle Dezenfektanlara Dikkat

Bağırsak floraları değişmiş haldeki 3-4 aylık bebeklerle, evde sık kullanılan çoklu yüzey temizleyicisi gibi dezenfektanlar arasında bulunan ilişki en kuvvetli olandı. Bu bebeklerin bağırsaklarında Haemophilus ve Klostridyum bakterilerinin daha az, Lachnospiraceae bakterisinin ise daha fazla miktarda olduğu görüldü. Araştırmacılar sık dezenfektan kullanımıyla Lachnospiraceae bakterisi artışı arasında buldukları ilişkiyi, deterjanlar veya çevre dostu temizleyicilerin kullanımında görmediler. 

Dezenfektanların en az haftada bir kullanıldığı evlerde yaşayan ve bağırsaklarındaki Lachnospiraceae bakterisinde artış görülen 3-4 aylık bebeklerin 3 yaşına geldiklerindeki vücut kitle indekslerinin, evlerinde yoğun miktarda dezenfektan kullanılmayan çocuklardan daha yüksek olduğu bulundu.  Ayrıca çevre dostu temizleyicilerin kullanıldığı evlerde yaşayan bebeklerin farklı mikrobiyotalara sahip oldukları ve 1-3 yaşlarına geldiklerinde kilolu olmalarının da daha az muhtemel olduğu görüldü. 

Çalışmanın yazarlarına göre, antibakteriyel ürünler mikrobiyomu, ve dolayısıyla da çocukluk obezitesi riskini değişime uğratma kapasitesine sahipler ve bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here