Yaşlılar arasındaki para verme isteği Erken Alzheimer’ın bilişsel profiliyle uyuşuyor

0
1206

Yaşlı yetişkinleri finansal sömürüden korumaya yardımcı olmak için araştırmacılar, kimin en fazla risk altında olduğunu anlamaya çalışıyor. USC’nin Keck Tıp Okulu’ndan bu hafta Journal of Alzheimer’s Disease’de yayınlanan yeni bulgular, para verme isteğinin Alzheimer hastalığının en erken evreleriyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Demansı veya bilişsel bozukluğu olmayan altmış yedi yaşlı yetişkin, anonim bir kişiye para verip vermemeye karar verdikleri bir laboratuvar deneyine katıldılar. Ayrıca kelime ve hikâye hatırlama gibi bir dizi bilişsel testi de tamamladılar. Daha fazla para verenler, Alzheimer hastalığına duyarlı olduğu bilinen bilişsel değerlendirmelerde daha kötü performans gösterdi.

Fedakârlık ve biliş arasındaki bağlantıyı test eden daha önceki araştırmalar, yaşlı yetişkinlere belirli senaryolarda para vermeye istekli olup olmayacaklarını sormak gibi anketlere dayanıyordu. Mevcut çalışma, bağlantıyı incelemek için gerçek para kullandı.

Verme Ve Biliş

Araştırmacılar, ortalama yaşı 69 olan 67 yetişkini çalışmaya dâhil etti. Katılımcıların demografisi hakkında veri topladılar ve son analizde yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyinin etkilerini kontrol ettiler. Demans veya bilişsel bozukluk kriterlerini karşılayan katılımcılar çalışmadan çıkarıldı.

Laboratuvarda her katılımcıya, çalışmayı çevrimiçi olarak tamamlayan isimsiz bir kişiyle eşleştirildikleri söylendi. Daha sonra kendilerine 10$ verildi ve bunu kendileriyle anonim kişi arasında 1$’lık artışlarla diledikleri gibi dağıtmaları talimatı verildi.

Çalışmadaki yaşlı yetişkinler, Alzheimer hastalığının erken evrelerinde teşhis edilmesine yardımcı olmak için yaygın olarak kullanılan birkaçı da dâhil olmak üzere bir dizi nöropsikolojik testi de tamamladı. 

Fazla para veren katılımcılar, erken Alzheimer hastalığına duyarlı olduğu bilinen nöropsikolojik testlerde önemli ölçüde daha düşük puan aldı. Diğer nöropsikolojik testlerde önemli bir performans farkı yoktu.

Bağlantının Netleştirilmesi

Daha büyük ve daha temsili örnekler de dâhil olmak üzere, yaşlı yetişkinlerde finansal özgecilik ve bilişsel sağlık arasındaki ilişkinin doğasını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Gelecekteki çalışmalar, katılımcıların bağış yapma motivasyonlarını daha iyi anlamak için finansal özgecilik hakkında hem davranışsal hem de öz-rapor verilerini toplayabilir.

Fedakârlık ve biliş arasındaki bağlantı hakkında bu ayrıntıların netleştirilmesi, sonuçta Alzheimer hastalığı için taramayı iyileştirebilir ve insanların sevdiklerini finansal sömürüden korumalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, araştırmacıların sağlıklı verme davranışını temsil eden şey ile altta yatan sorunları işaret edebilecek bir şeyi ayırt etmesine yardımcı olabilir.

Daha fazla bilgi: Gali H. Weissberger ve diğerleri, Artan Finansal Özgecilik, Yaşlı Yetişkinlerde Alzheimer Hastalığı Nörobilişsel Profiliyle İlişkilidir, Alzheimer Hastalığı Dergisi (2022). Basında. www.j-alz.com/vol88-3

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here