Timsahlar Da Kertenkeleler Gibi Kuyruklarını Yenileyebiliyor

0
639

İleri görüntüleme teknolojilerini kullanan ve disiplinlerarası bilim insanlarından oluşan bir ekip, timsahların da onlardan çok daha küçük sürüngenlerin sahip olduğu rejeneratif becerileri paylaşıp paylaşmadığı sorusunun cevabını verdi. 

Kertenkeleler gibi küçük sürüngenlerin birçok türünün kuyruklarını yenileyebildiği biliniyor. Ama vücut uzunlukları potansiyel olarak 4 metreyi geçebilen timsahların, çok büyük kuyruklarını yeniden çıkarıp çıkaramadıklarıyla ilgili çok az bilgi vardı. 

Şimdi, araştırmacılar genç timsahların, kuyruklarını yaklaşık 23 santimetreye kadar (yani toplam vücut uzunluklarının yaklaşık yüzde 18’i) yeniden geliştirebilme becerisine sahip olduklarını ortaya çıkardılar. 

Scientific Reports’da yayınlanan çalışmada, araştırmacılar bu yeniden geliştirilen kuyrukların yapısını incelemek için ileri görüntüleme tekniklerini ve anatomi ve doku organizasyonunu incelemenin kanıtlanmış yöntemlerini kullandılar. Sonuçta, bu yeni kuyrukların karmaşık yapılar olduğunu; kuyruğun merkezinde kıkırdaktan oluşan bir iskeletin yer aldığını ve bunu kan damarları ve sinirlerle iç içe geçmiş bir bağ dokusunun çevrelediğini buldular.

Kuyrukta Hem Rejenerasyon Hem De Yara İyileşmesi Belirtileri Görüldü

Araştırmacılar timsahları ilginç kılan şeyin, boyutunun dışında, yeniden geliştirilen kuyruğun aynı yapı içinde hem rejenerasyon hem de yara iyileşmesi belirtileri göstermesi olduğunu ve kıkırdağın, kan damarlarının, sinirlerin ve pulların yeniden gelişiminin, kertenkele kuyruğu rejenerasyonu üzerinde daha önceden yapılan çalışmalarla tutarlı olduğunu belirtiyorlar. 

Bilim insanları yeniden geliştirilen timsah kuyruğunda iskelet kasının yerinde yara benzeri bir bağ dokusu keşfetmenin de kendilerini şaşırttığını ve ileride yapılacak karşılaştırmalı çalışmaların, rejeneratif kapasitenin farklı sürüngen ve hayvan grupları arasında neden değişken olduğunu anlamak açısından önemli olacağını söylüyorlar.  

Timsahlar, kertenkeleler ve insanlar amniyotlar adı verilen bir omurgalılar grubuna aitler. Kertenkelelerin kuyruklarını yenileme becerisi üzerinde yapılan önceki çalışmalara ilave olarak, timsahların bu kadar büyük ve karmaşık yeni kuyruklar geliştirdiğinin keşfedilmesi, amniyotlardaki daha büyük hayvanlar sınıfındaki rejeneratif süreç konusunda kayda değer ölçüde yeni bilgiler sağlıyor. 

Araştırmacılar elde ettikleri bulguların, yaraları onarmak ve artrit gibi hastalıkları tedavi etmek için yeni tedavi yaklaşımlarının keşfedilmesine yol açmasını umuyorlar. 

Orijinal makale: ScienceDaily

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here