Alkolün Gençlere Olan Etkisi

0
1653

Doğu Finlandiya Üniversitesi ve Kuopio Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, gençlerdeki alkol tüketiminin metabolit profildeki değişikliklerle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu değişikliklerin bazılarının, özellikle de yoğun bir şekilde alkol tüketen genç kadınlarda, beyindeki gri madde yoğunluğunun azalmasıyla bağlantılı olduğu sonucuna varıldı. Elde edilen bulgular, gençlerde alkol tüketiminin biyolojik etkileri üzerine yeni bir ışık tuttu ve bunlar aynı zamanda yeni tedavilerin geliştirilmesine de katkı sağlayabilir.
“Örneğin, aşırı alkol tüketen gençlerde, 1-metil histamin yoğunluğunda artış gözlendi ve bu da beyindeki gri madde yoğunluğunda azalmayla ilişkilendirildi,” diye açıklıyor Doğu Finlandiya Üniversitesi’nde araştırmacı olan Noora Heikkinen.
Bağışıklık tepkilerinin meydana getirdiği histamin, beyinde 1-metil histamin oluşmasına neden oluyor.

Yeni Tedaviler Geliştirilebilir

“Bulgularımız, yoğun alkol tüketen gençlerin beyinlerinde histamin üretiminin arttığını gösteriyor. Bu gözlem, alkolün sebep olduğu olumsuz etkileri çok erken aşamada saptamayı mümkün kılacak yöntemler geliştirmeye yardımcı olabilir. Hatta belki, bu olumsuz etkileri azaltmak için yeni tedavilerin geliştirilmesine de katkı sağlayabilir.”
Bu çalışma, doğu Finlandiya’da yaşayan gençler arasında yürütülen 10 yıllık bir takip çalışmasıydı. Araştırmacılar aşırı ve az alkol tüketen genç yetişkinlerin metabolit profillerini belirlediler ve beyinlerindeki gri madde yoğunluğunu ölçmek için MR yöntemini kullandılar. Her ne kadar, geçmiş çalışmalar yoğun alkol tüketimiyle metabolit profil değişiklikleri arasında bir ilişki olduğunu göstermiş olsa da, bu iki yöntem daha önce bir arada kullanılmamıştı.
“Bizim çalışmamız hakkındaki yeni ve önemli olan nokta, sosyal olarak makul görülen seviyelerde alkol tüketen genç insanlardaki metabolit profil değişimlerini bile gözlemlemiş olduğumuz gerçeği. Dahası, çalışmaya katılanların hiçbirinin bir alkol bağımlılığı teşhisi bulunmuyordu.”
Bulgular, aşırı olarak görülmeyen seviyelerde bile olsa, alkol tüketiminin genç insanların hem metabolizmaları hem de araştırmacı grubun konu hakkındaki bulgularını daha önceden yayınladığı gibi beyinlerindeki gri madde yoğunluğu üzerinde olumsuz etkiler yaptığına işaret ediyor.
Heikkinen, “Gençlerde alkol tüketimi ortalamaya bakıldığında düşüş gösteriyor olsa da, bir kutuplaşma da görebiliyoruz: bazı gençler çok aşırı alkol tüketiyorlar ve aynı zamanda başka maddeler de kullanıyorlar,” diye ekliyor. 

 

Kaynak: Neuroscience News 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here