Cebirin babası El Harezmi

0
6207

Muhammed El Harezmi (780- 850) Diofantus’la birlikte modern cebirin babası olarak gösterilen Müslüman bilim insanıdır. Harezmi, lineer ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözüm yöntemlerini geliştirdi. Batı’da kullanılacak ilk trigonometri tablolarını yaptı. Halen hepimizin kullandığı Arap rakamlarını, sıfırı ve onluk sayı sistemini Batı’ya tanıttı. Yazdığı cebir kitabı, 16. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Özellikle Afrika, Asya ve Akdeniz çevresindeki çeşitli şehir, dağ ve ırmakların koordinatlarını o zamana kadar en hassas şekilde tespit etti. Halife Memun’un Dünya’nın yarıçapını ölçme ve haritasını çıkarmak için görevlendirdiği 70 coğrafyacıyla çalıştı. İngilizcedeki ‘algebra’ ve bunun Türkçe karşılığı olan ‘cebir’ sözcüğü, Harezmi’nin denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan ‘elcebr’den gelmektedir. Yine bütün Batı dillerinde kullanılan ‘algoritma’ kelimesi, bu kavramı ilk geliştiren kişi olduğu için, onun adının Latince çevirisi olan ‘algoritmi’den gelmektedir. Rakam anlamına gelen İspanyolcadaki ‘guarismo’ ve Portekizcedeki ‘algarismo’ kelimeleri de onun isminden türemiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here