Hamileyken Yedikleriniz Bebeğinizin Bağırsaklarını Etkileyebilir

0
580

Microbiome’da yayınlanan bir çalışmaya göre, bir annenin hamilelik sürecindeki beslenme tarzı, bebeğinin mikrobiyom –bağırsaklarda yaşayan bakteriler- bileşiminde etki sahibi olabilir ve bu etki, doğum şekline göre çeşitlilik gösterebilir.

Çalışmanın başyazarı Sara Lundgren, “Çalışmamız kolaylıkla değiştirilebilir bir faktör olan annenin beslenme tarzıyla bebeğin bağırsak mikrobiyomu arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Bu bilgi, hamile ve emziren kadınlar için kanıtlara dayalı beslenme tavsiyeleri geliştirmenin anahtarı olabilir,” diyor.

Lundgren ve Dartmouth-Hitchcock Medical Center, USA’deki iş arkadaşları, altı haftalık bebeklerin mikrobiyomlarının çoğunlukla Enterobactericeae (~%20), Bifidobacterium (%18.6), Bacteroides (%10.44) ve Streptokoklar (%8.10) bakterilerinden oluştuğunu buldular. Çalışmanın yazarları, normal yolla ve sezaryenle doğan bebeklerin bağırsaklarında bakterilerin farklı olduğunu ve aynı olanların da daha farklı düzeylerden olduğunu gördüler.

Yazarlar ayrıca, annelerin beslenme tarzlarının, bebeklerin bağırsak mikrobiyomlarında yaptığı düşünülen etkileri de gözlemlediler. Normal yolla doğan bebeklerin bağırsaklarında, annelerin günde fazladan yediği her ilave meyveye bağlı olarak, bol miktarda Streptokok ve Klostridyum bulunma olasılığı 2.73 oranında artış gösterdi. Annelerin daha çok meyve yemesine bağlı olarak normal yolla doğan bebeklerdeki Bifidobacterium oranı düşerken, sezaryenle doğan bebeklerde annelerin kırmızı ve işlenmiş et yemesiyle ilişkili olarak bu bakterinin oranı artış gösterdi. Sezaryenle doğan bebeklerde, annelerin günde tükettiği her ilave süt ve süt ürünü porsiyonu, onların bağırsaklarında bol miktarda Streptokok ve Klostridyum bulunma olasılığını 2.36 oranında artırdı.

Lundgren, “Normal doğum sırasında annenin bağırsak mikrobiyotasının bebeğe geçtiğine ve sezaryenle olan doğumlarda bunun gerçekleşmediğine dair olan geçmiş bilgilerimiz nedeniyle, normal yoldan ve sezaryenle doğan bebekleri farklı gruplarda inceledik. Doğum şekline göre sonuçların farklılık göstermesini bekliyorduk ama bazı bakterilerin bir gruptaki annelerin besin alımına bağlı olarak artış gösterirken, diğer şekilde doğum yapanlarda düşüş gösterdiğini görmek bizi şaşırttı,” diyor.

Annelikteki beslenme tarzının bağırsak mikrobiyomu yoluyla çocukların sağlıklarına yaptığı etkiler mekanizmasını daha iyi aydınlatmak için, yazarlar çeşitli faktörlerin hamile kadınların ve onların çocuklarının sağlıklarını nasıl etkilediğini araştıran bir araştırma projesi olan Birth Cohort Study’ye katılan 145 bebekten dışkı örneği aldılar. Bu çalışmada bilgileri kullanılan çoğu bebek normal yolla (%66.9) doğmuştu ve altı haftalıkken hala sadece anne sütüyle (%70.3) besleniyordu. Annelerin 24 ve 28 haftalık hamilelikleri sırasındaki beslenme bilgileri gıda sıklığı anketleri yoluyla elde edildi.

Yazarlar, kullandıkları örneklerin sadece nispeten homojen bir nüfusu olan New England’ın Kuzeyindeki anne ve bebekleri kapsadığına ve bu nedenle bulguları genelleştirebilmenin sakıncalı olabileceğine dikkat çekiyorlar. Ayrıca, bu çalışmada gözlemlenen etkilerin, kısmen emzirme sürecindeki beslenmeye de bağlı olabileceğini ifade ediyorlar. Bu çalışmanın gözlemsel doğası, annelikteki beslenme tarzı ve bebeklerin bağırsak mikrobiyomları arasında gözlemlenen ilişki konusunda bir sebep sonuç ilişkisine ya da yönelimli neticelere varmaya olanak tanımıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here