Hava Kirliliği Kemiklerimizi Zayıf Düşürüyor Olabilir

0
180

Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin sayısı giderek artıyor. Kirli havanın akciğerler, kalp, rahim ve gözlerdeki sorunlarla ilişkili olduğunu ve potansiyel olarak akıl sağlığını da etkileyebileceğini biliyoruz. Ve şimdi, bu listeye kemiklerin zayıf düşmesi de eklenebilir.

Araştırmacılar Hindistan’ın Haydarabad şehrinin dışında kalan 23 bölgede yaptıkları incelemelerde, havadaki partikül madde (PM) değerini PM2.5 olarak ölçtüler. Ardından, hava kirliliğine maruz kalmanın kalçalarının ve omurgalarının kemik mineral içeriğindeki (osteoporoz hastalığını teşhis etmek için kullanılan kemik gücü ölçütü) değişimlerle ilişkili olup olmadığını araştırmak için, çevre köylerde yaşayan ve yaş ortalaması 35.7 olan 3700’den fazla insanla çalıştılar.


Barselona Institute for Global Health’de görev yapan Cathryn Tonne, “Genel olarak baktığımızda, hava kirliliği seviyesi arttıkça kemik mineral içeriğinin azaldığı oldukça tutarlı bir patern görüyoruz,” diyor.

Bu bölgedeki insanlar, yılda metreküp başına 32.8 mikrogramın düştüğü ortalama PM2.5 hava kirliliği değerine maruz kalıyor. Bu, Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenli kabul ettiği sınırın üç kat üzerinde olan bir değer.

Tonne ve meslektaşları, yaptıkları çalışmada PM2.5 değerinde metreküp başına düşen her fazladan 3 mikrogramın, hem kadınların hem de erkeklerin kemik mineral yoğunluklarında azalma meydana gelmesiyle ilişkili olduğunu buldular.


Bu azalmanın ortalama seviyesi, omurgada santimetrekarede 0.011 gram ve kalçada 0.004 g/cm2 olarak değerlendirildi. Kemik Sağlığını Asıl Etkileyen Dış Ortamdaki Hava Kirliliği Çalışmaya katılan insanların yarısından fazlası, yemek pişirmek için kirletici madde salınımı yapan katı biyokütle yakıtların kullanıldığı evlerde yaşıyor. Ama bu nedenle ev içinde hava kirliliğine maruz kalması gereken bu insanlarda, bu durum ve kemik kütlesi arasında bir ilişki bulunmadı. Bu, aradaki ilişkiden sorumlu olanın genel olarak dış ortamdaki hava kirliliğine maruz kalmak olduğunu gösteriyor.


Hava kirliliği ve kemik kütlesi arasında ilişki kuran araştırmalar hala başlangıç aşamasında ve bu araştırmaların çoğu da daha zengin ülkelerde yaşayan daha ileri yaşlardaki insanlara odaklandı. Tonne, daha önceki çalışmalarda elde edilen bulguların ikna edici olmadığını ama bazılarının da kendi yaptıkları çalışma gibi arada ilişki olduğu bulgusuna ulaştığını söylüyor.


Avustralya’da bulunan Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nden Tuan Nguyen, “Hava kirliliği ve kemik sağlığı üzerine olan bilimsel yayınlar çok az. Yapılan bu yeni çalışma hava kirliliğinin genç yetişkinlerin kemik sağlığı üzerinde olumsuz
etkiler yaptığına dair net kanıtlar ortaya koyuyor ve bu nedenle de önemli,” diyor.


King’s College London’dan Frank Kelly ise, araştırmacıların insanların hem ev içinde hem de dış ortamda maruz kaldıkları hava kirliliğini incelemiş olmasının ve çok sayıda insanla çalışmış olmasının çalışmayı daha da önemli hale getirdiğini belirtiyor.

Orijinal makale: New Scientist

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here